Nora diversehandel och Loftet

Diversehandeln!

Här huserade Hjulströms Järnhandel vid förra seklets början. Senare Emma Rohdin med kombinationen begravningsbyrå och leksaker. På 60-talet fanns här en av stadens leksaksaffärer. Många kunder berättar om lystna barnblickar i skyltfönstren.

Nora Diversehandel startade i maj månad 1983 i Kungsgatubacken. Vi flyttade till nuvarande lokaler 1985.

Loftet

Loftet kallar vi vårt möbellager, som ligger på Storgatan i anslutning till affärslokalen. Det är ett timmerhus från 1700-talet och är ett av de få bevarade uthus som finns i staden.

Loftet innehåller 3 bodar och en övervåning fyllda med möbler och kuriosa. Lagret förnyas ständigt.

Profilbild

2016-07-09 12.18.31
Det är jag som är Ylwa.